درباره جاوی دیزاین

جاوی دیزاین یک تیم طراحی خدمات وب می باشد که با تکیه بر اصل آموزش و توسعه مهارت ها، با پذیرش پروژه ها و محول کردن اجرای آن به کارآموزان،همراه با نظارت کارشناسان باتجربه بر روند اجرای کار توسط کاراموزان، فعالیت می کند.

در دنیای خدمات وب، تجربه از مهمترین فاکتور هایی است که باعث رسیدن به نتایج بهتر در ارائه خدمات می باشد، فراهم سازی فرصت حضور در پروژه های واقعی به افراد،همراه با راهنمایی و آموزش، به توسعه مهارت های علاقه مندان حضور در این صنعت کمک می کند.

جاوی دیزاین به کیفیت کار بی توجه نیست. گروهی از متخصصان با تجربه به صورت پیوسته بر فرایند طراحی نظارت می کنند و در مواقع نیاز شخصا به اجرای پروژه ورود می کنند تا کیفیت نهایی پروژه در بالاترین سطح بماند و کارفرما هیچگونه نگرانی ای پیرامون کیفیت پروژه خود نداشته باشد.

ما امیدوار هستیم با ارائه بهترین کیفیت به کارفرمایان خود، همراه با آموزش مهارت آموزان، گامی کوچک در راستای توسعه دانش و تجربه مهارت آموزان برداریم

فهرست